Barman geeft gratis twee drankjes weg. Reden voor ontslag op staande voet?

Een barman geeft tijdens een gesloten feest met ‘open bar’, waarbij voor een vast bedrag per gast drank wordt geschonken, twee glazen buitenlands gedestilleerd drank weg. Van der Valk ontslaat de barman vervolgens op staande voet, omdat het schenken van buitenlands gedestilleerde drank tijdens een open bar volgens de interne regels niet zou zijn toegestaan en diefstal zou zijn.

Volgens de rechter is de barman niet zodanig over de schreef gegaan dat er sprake is van een dringende reden voor een ontslag op staande voet. Hierbij werd meegewogen dat één van de gasten aan wie de barman een drankje weggaf een collega van hem was en dat het feest door een andere collega was georganiseerd. Ook neemt de rechter bij zijn oordeel in aanmerking dat de barman niet eerder in de fout is gegaan en altijd naar behoren heeft gefunctioneerd. Volgens de rechter is er geen sprake van diefstal, omdat de barman zich geen goederen heeft toegeëigend en zichzelf niet heeft willen bevoordelen. Van der Valk had om deze reden moeten volstaan met een minder ingrijpende maatregel zoals een waarschuwing of een boete.

Ook uit deze zaak blijkt weer dat een de toetsing van een ontslag op staande voet streng is. Er zijn echter ook situaties geweest waarin het stelen van één pen, of het opeten van een al geopend zakje pinda’s, tot een terecht ontslag op staande voet leidde. Het gaat dan om zogenaamde ’bagateldelicten’. Door de werknemer wordt dan iets meegenomen of toegeëigend wat niet van grote waarde is. In deze gevallen voert de werkgever wel vaak een strikt en voor haar werknemers kenbaar zerotolerance beleid en is er een groot belang bij het streng optreden in dit soort situaties, bijvoorbeeld bij een hoog diefstalrisico of om precedenten te voorkomen. Een goed personeelshandboek of bedrijfsreglement is daarbij van essentieel belang.

Heb je vragen over ontslag op staande voet of wil je hulp bij het opstellen van een personeelshandboek of bedrijfsreglement, bel 030 -3040128 of mail naar info@zonadvocaten.nl