Non-concurrentiebeding wereldwijde gelding?

Mag een non-concurrentiebeding wereldwijde gelding hebben? Over die vraag boog de kantonrechter Amsterdam zich onlangs. Het ging in deze kwestie om een werknemer die waardevolle kennis in zijn functie bij Booking.com had opgedaan en dit vervolgens wilde verzilveren door bij de directe concurrent te gaan werken.

Booking.com stak hier een stokje voor en vorderde in kort geding dat de werknemer zich aan het concurrentiebeding diende te houden. Niet alleen was het bedrijf waar de werknemer in dienst zou treden (één van) haar belangrijkste concurrent op de Latijns Amerikaanse markt, maar ook beschikte de werknemer over cruciale en zeer vertrouwelijke kennis en informatie van Booking.com. Hij wist namelijk hoe dit bedrijf op de 1e plaats kon komen, indien op een zoekmachine zoals Google gezocht wordt op het trefwoord ‘hotel’ met de toevoeging van de naam van een stad. De werknemer was van mening dat hij niet aan het concurrentiebeding gebonden zou zijn, omdat door de wereldwijde gelding van het beding deze hem te veel in zijn mogelijkheden zou beperken.

De kantonrechter besliste dat het concurrentiebeding wereldwijd mag gelden, omdat het online boeken van hotels vanaf iedere plek op de wereld kan gebeuren. Volgens de rechter beperkte het concurrentiebeding de werknemer ook niet in zijn vrijheid om elders te gaan werken. Het was hem namelijk toegestaan voor ieder bedrijf te werken, tenzij dit bedrijf direct concurrerend is met Booking.com. De stelling van de werknemer dat het aanbod van de concurrent een positieverbetering zou zijn, maakte dit niet anders. Dit aanbod was mogelijk ingegeven door het inkopen van de specifieke kennis, aldus de kantonrechter. Kortom, de werknemer dient zich te houden aan het concurrentiebeding en zou een schadevergoeding dienen te betalen als hij toch bij de concurrent aan de slag zou gaan.

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw het belang van het concurrentiebeding voor de werkgever. Hoe ruime of juist -geografisch- beperkte gelding het beding mag hebben, hangt af van o.a. de aard van het bedrijf, de functie van de werknemer, de mate van concurrentie en beperking voor de werknemer.

Heb je vragen over een concurrentiebeding of zoek je bijstand in een procedure hierover? Of heb je hulp nodig bij het opstellen van een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst?
Wij staan voor je klaar! Bel gerust op 030-3040128 of stuur een mail naar: info@zonadvocaten.nl