Vrije advocaatkeuze rechtsbijstandverzekering

Zon weerbericht: Rechtsbijstandverzekering èn een advocaat naar keuze inschakelen? Dat kan!

Volgens het Europees Hof van Justitie hebben particulieren of ondernemingen met een rechtsbijstandverzekering in natura het recht om zich in een procedure door een advocaat naar keuze te laten bijstaan. Dit geldt ook in procedures waarin bijstand door een advocaat niet verplicht is, zoals in arbeidsrechtzaken.

In de zaak die hier speelde, wenste de verzekerde in de gerechtelijke procedure bij de kantonrechter tegen zijn werkgever gebruik te maken van een advocaat en de kosten hiervan ten laste van DAS Rechtsbijstand te brengen. Hij wilde niet bijgestaan worden door de jurist in loondienst van DAS Rechtsbijstand. DAS Rechtsbijstand weigerde aan dit verzoek van verzekerde tegemoet te komen en verleende geen dekking voor de kosten van de externe advocaat onder verwijzing naar haar polisvoorwaarden.

In haar polisvoorwaarden is bepaald dat de kosten van een externe advocaat slechts worden vergoed, indien een zaak op grond van de verzekeringsovereenkomst of haar eigen verzoek aan een advocaat moet worden uitbesteed. In de praktijk betekent dit dat in procedures waarin bijstand door een advocaat niet verplicht is -bijvoorbeeld in arbeidszaken, huurzaken, zaken met een geldelijk belang tot € 25.000,– en administratiefrechtelijke zaken- juristen in loondienst van de verzekeraar worden ingeschakeld.

Het Europese Hof van Justitie heeft uiteindelijk beslist dat de polisvoorwaarden van DAS Rechtsbijstand in strijd zijn met Richtlijn 87/344 EG. Een verzekerde heeft het recht om in het kader van een procedure – ook als bijstand door een advocaat niet verplicht is – zelf zijn advocaat te kiezen. Dit recht op vrije advocaatkeuze kan niet worden beperkt tot de situatie dat de rechtsbijstandsverzekeraar besluit dat een advocaat moet worden ingeschakeld. De verzekerde is dus niet verplicht zich te laten bijstaan door de jurist in loondienst van de rechtsbijstandsverzekeraar.

Het Hof van Justitie is niet gevoelig geweest voor het argument dat door deze uitspraak de kosten van de verzekeraars en daarmee de verzekeringspremies zullen stijgen. Volgens haar sluit het recht op vrije advocaatkeuze niet uit dat er beperkingen worden gesteld aan de kosten die door de verzekeraars moeten worden vergoed. Volledige dekking van de advocaatkosten is op grond van de Richtlijn namelijk niet verplicht.

 

Gemiddeld genomen heeft iemand eenmaal een rechtszaak in zijn leven. Die keer wilt u toch een onafhankelijk en deskundige advocaat die voor u procedeert. Bij Zon advocaten bent u op het juiste adres. Bel gerust op telefoonnummer 030 – 3040128 of vul het contactformulier hiernaast in.